some image

Revizia periodica a ceasurilor mecanice, automatice sau quartz

Revizia periodica a ceasurilor mecanice